Vartotojams2016-11-17 UAB „Miesto energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (2016 m. gruodžio mėn.)

UAB „Miesto energija“ 2016 m. gruodžio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra 3,43 euro ct/kWh. Sąnaudos nustatomos vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 14 punktu.


Atgal.