Vartotojams2016-10-17 UAB „Miesto energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (2016 m. lapkričio mėn.) patikslintos

UAB „Miesto energija“ 2016 m. lapkričio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra 3,37 euro ct/kWh. Sąnaudos nustatomos vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 14 punktu.


Atgal.