NŠGNepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) – juridinis asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą ir (ar) karštą vandenį šilumos tiekėjui arba vartotojui (jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas turi šilumos tiekimo licenciją).

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, vadovaujantis Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 str., patvirtino šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas, kurių privalu laikytis.

2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr. O3-761 patvirtino viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą. Informacija skelbiama viešai vadovaujantis šio aprašo reikalavimais.

Techniniai parametrai 2018 – 2019 metams:

  • LEZ, Klaipėda 2018 – 2019 metų šildymo sezono techninius parametrus (šilumnešio temperatūrų grafikas);