Ginčų sprendimas


Laikomės nuostatos, kad šilumos vartotojai pirmiausia yra mūsų klientai, todėl visuomet stengiamės atsakyti į visus klausimus dėl šilumos tiekimo organizavimo, paslaugų kokybės ar sąskaitų. Visi vartotojų skundai ir kreipimaisi yra išnagtinėjami vadovaujantis bendrovėje patvirtinta vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka. Vis tik, jei iškiltų neišsprendžiamų situacijų, informuojame apie institucijas, kurias teisės aktai įpareigoja nagrinėti šilumos vartotojų ir tiekėjų nesutarimus.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnis nustato, kad:

 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl:
  • energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo
  • energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.
 2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:
  • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo,
  • energijos kokybės reikalavimų,
  • energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas pažeidimų,
  • avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo,
  • energijos taupymo paslaugų teikimo,
  • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
  • dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo,
  • kainų ir tarifų taikymo.
Taigi, jei šilumos vartotojai ir tiekėjai nesutaria, turi teisę kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo institucijas:
 1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą (www.vert.lt arba adresu: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius);
 2. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (www.vartotojoteises.lt arba adresu Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius).
Vartotojai, taip pat turi teisę kreiptis į aukščiau išvardintas skundus ir ginčus nagrinėjančias institucijas, kad ši tarpininkautų ir (ar) taikintų, siekiant išspręsti nesutarimus taikiai (be privalomo skundų sprendimo). Skundus ir ginčus nagrinėjančios institucijose yra patvirtintos taikinamojo tarpininkavimo taisykles, kurios yra taikomos sprendžiant ginčus.