Naujienlaiškis

Veikla ir investicijosVadovaudamasi Koncesijos sutarties priedu Investicijų planas, suderinusi jį su Trakų rajono savivaldybe į Trakų rajono šilumos ūkį UAB „Trakų energija“ investavo į Senųjų Trakų katilinės automatizavimą, šilumos punktų renovaciją Lentvario mieste.

2011 metais pastatyta moderni Trakų miesto dujomis kūrenama katilinė, 2014 metais Lentvaryje pastatyta nauja 4,9 MW galios su kondensaciniu ekonomaizeriu biokuru kūrenama katilinė, sujungtos Lentvario pietinės ir šiaurinės dalies šilumos tiekimo trasos.

UAB „Trakų energija“ eksploatuoja 6 katilines: dvi Lentvaryje ir keturias Trakuose.

Šiuo metu UAB „Trakų energija“ dirba 31 darbuotojas.