Naujienlaiškis

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1.    Apie
1.1.    www.e-vac.lt portalas renka duomenis apie lankytojus, siekiant nustatyti, ar portalas yra naudingas, informatyvi ir kaip jį tobulinti ateityje.
1.2.    Rinkdami duomenis portale, visada vadovaujamės šia Privatumo politika, kurioje pateikta išsami informacija apie tai, kokie duomenis renkami, kai jie naudojami, ir kas turi prieigą prie šių duomenų.
1.3.    Kiekvienas lankytojas turi teisių, kurios suteikia jam galimybę kontroliuoti savo privatumą, o mes užtikriname galimybę jomis pasinaudoti ir toliau pateikiame informaciją, kaip lankytojai gali tai padaryti.

2.    Duomenų valdytojas
2.1.    Lankytojų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra UAB "Trakų energija" grupės įmonės Lietuvoje. Kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.e-vac.lt/trakai/lt/kontaktai
2.2.    Atitinkamos UAB "Trakų energija" grupės įmonių pareigos ir santykiai lankytojų atžvilgiu yra apibrėžti jų tarpusavio susitarime. Visais si duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu privatumas@e-energija.lt.

3.    Bendrosios nuostatos
3.1.    Ši Privatumo politika nustato portalo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankytojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3.2.    Lankytojai, patys nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad UAB "Trakų energija" juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4.    Portalo lankomumo statistika
4.1.    UAB "Trakų energija" tobulina savo portalą ir siekia, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Taip pat, vykdant susitarimus su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo klausimais, UAB "Trakų energija" svarbu žinoti, kiek lankytojų prisijungė, kuri informacija yra aktualiausia portalo lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys. UAB "Trakų energija" naudoja šiuos duomenis turėdama teisėtą interesą, taip pat siekdama suprasti savo lankytojų poreikius ir teikti paslaugas bei padaryti skelbiamą informaciją labiau prieinama.
4.2.    UAB "Trakų energija" renka šią informaciją naudodama automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia užfiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi portalu. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
4.3.    Bet kuris lankytojas bet kuriuo metu gali išjungti duomenų apie jį rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai atlikti -  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

5.    Slapukai (angl. Cookies)
5.1.    Kas yra slapukai?
5.1.1.    Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį portalas išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai lankytojas apsilanko portale. Tai leidžia portalui tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad lankytojui nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius portale ar naršant po jos atskirus tinklapius.
5.2.    Kaip UAB "Trakų energija" naudoja slapukus?
5.2.1.    UAB "Trakų energija" naudoja slapukus, kad surinktų lankytojų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos portalo ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia portalui prisiminti lankytojo sistemą ir nustatymus.
5.2.2.    Slapukai yra įdiegiami lankytojo įrenginyje tik lankytojui sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam portalo veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei lankytojas nesuteikia portalui teisės naudoti slapukus, kai kurios portalo funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
5.2.3.    Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra UAB "Trakų energija" teisėtas interesas užtikrinti portalo techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
5.3.    Kaip valdyti slapukus?
5.3.1    Lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus – kaip tai padaryti - http://www.youronlinechoices.com/lt/.  

6.    Serverio įrašai
6.1.    Serveris, kuriame talpinamas portalas, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (lankytojo atidaromo portalo adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad portalas tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
6.2.    Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra UAB "Trakų energija" teisėtas interesas užtikrinti portalo techninį prieinamumą ir saugumą.

7.    Profiliavimas
8.1.    UAB "Trakų energija" gali naudoti portalo lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines. Taip pat portalas sukuria individualų asmeninį profilį savo vartotojams.
8.2.    Portalo paslaugos teikiamos posistemio paskyroje (toliau – paskyra), prie kurios vartotojas gali prisijungti naudodamasis specialiai jam sukurtu prisijungimu, suteikiančiu galimybę identifikuoti vartotoją, naudojant suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (toliau – prisijungimo duomenys).
8.3.    Prisijungimo duomenys suteikiami būsimajam vartotojui atvykus į E energiją ir pateikus nustatytos formos prašymą naudojantis portalo suteikiamomis galimybėms.
8.4.    Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie portalo slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti jam suteiktų prisijungimo prie portalo posistemės duomenų, o juos atskleidus  ir (ar) sužinojus apie galimą atskleidimo tretiesiems asmenims faktą, nedelsiant kreiptis į savo rajono UAB "Trakų energija" grupės įmonę su prašymu pakeisti prisijungimo duomenys, o atskleistus – užblokuoti.

9.    Kas turi prieigą prie duomenų
9.1.    Prieigą prie statistinių duomenų apie UAB "Trakų energija" lankytojus turi UAB "Trakų energija" darbuotojai, dirbantys UAB "Trakų energija" grupės įmonių IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir portalo tobulinimą.
9.2.    Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti UAB "Trakų energija" partneriai, kurie teikia UAB "Trakų energija" portalo turinio valdymo įrankius arba UAB "Trakų energija" portalo talpinimo (angl. hosting) paslaugas.
9.3.    „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai -  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.
9.4.    Prieigą prie vartotojų prisijungimo duomenų turi UAB "Trakų energija" darbuotojai, dirbantys UAB "Trakų energija" grupės įmonių IT, taip pat vartotojų aptarnavimo padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų suteikimą, pakeitimą.

10.    Kiek ilgai saugomi duomenis
10.1.    www.e-vac.lt portalas naudoja surinktus lankomumo duomenis analizei 50 mėnesių.
10.2.    Slapukai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

11.    Atsakomybės ribojimas
11.1.    Portalo specializacija – informacijos pateikimas portalo posistemėje bei įvairiausių vartotojams aktualių naujienų publikavimas. Tačiau už konsultacijų panaudojimą atsakingas pats vartotojas. Portalo pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų. UAB "Trakų energija" pasilieka sau teisę bet kuriuo metu atlikti portale pakeitimus ar pataisas. UAB "Trakų energija" negarantuoja, kad portalo posistemių paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad portalo posistemės paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Lankytojas supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią jis skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis portalu ar portalo posistemės paslauga, yra išimtinai lankytojo dispozicijoje bei rizikoje, dėl to privalo imtis deramų saugumo priemonių, ir tik lankytojas atsako už žalą, padarytą lankytojo kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai.
11.2.    UAB "Trakų energija" visai atvejais neatsako už vartotojo netinkamą ir (ar) neatsargų elgesį su prisijungimo prie portalo posistemės duomenimis ir dėl to kylančių ar kilusių bet kokių pasekmių juos praradus ar tapus žinomiems tretiesiems asmenims. Vartotojas privalo laikyti jam suteiktus prisijungimo duomenis paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.


12.    Lankytojo teisės ir kaip galima jomis pasinaudoti
12.1.    Susisiekus su UAB "Trakų energija" el. paštu privatumas@e-energija.lt, galima pasinaudoti teise:
12.1.1.    susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
12.1.2.    prašyti ištaisyti asmens duomenis;
12.1.3.    prašyti ištrinti asmens duomenis;
12.1.4.    jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis.
12.1.5.    Kai kuriais atvejais galima turėti teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
12.2.    Lankytojas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatas.
12.3.    Jei lankytojas prašo ištrinti jo asmens duomenis, UAB "Trakų energija" išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su UAB "Trakų energija".

13.    Teisė pateikti skundą
13.1.    Jei lankytojas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į privatumą, jis gali pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje jis gyvena. Tokių institucijų kontaktiniai duomenys http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

14.    Pasiūlymai
14.1.    Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums privatumas@e-energija.lt