Naujienlaiškis

PaslaugosUAB „Trakų energija“ - licenzijuotas šilumos ir karto vandens tiekėjas, aprūpinantis vartotojus energija buičiai, visuomeniniams ir gamybiniams poreikiams ir teikiantis paslaugas visuomeniniam sektoriui bei verslo klientams.

Pagrindinė veiklos kryptis - šilumos bei karšto vandens tiekimas gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms, bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas. UAB „Trakų energija“ yra vienintelis centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekėjas Trakų rajone.

Kaip šilumos tiekėjas UAB „Trakų energija“ tiekia šilumą vartotojams iki pastato įvado (šilumos tiekimo–vartojimo ribos).

Ar šilumos tiekėjo pateikta šiluma bus efektyviai panaudojama ir paskirstoma pastato viduje (už šilumos tiekimo-vartojimo ribos), kokia bus būsto šildymo ir tiekiamo karšto vandens kokybė, priklauso nuo namo būklės bei namo vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninio stovio.

Už tinkamą šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninį stovį atsako šilumos punktų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), kurį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) pasirenka arba daugiabučio namo savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkai sudarę jungtinės veiklos sutartieį, arba prižiūrėtoją pasirenka savivaldybės paskirtas pastato administratorius.

Jei Jūs nežinote kas yra Jūsų namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) Jums atsakyti galės UAB „Trakų energija” vartotojų aptarnavimo centro darbuotojai.