Naujienlaiškis

Naujienos2018-10-11 Nuo spalio 11 d. pradedamas šildymo sezonas

Vadovaujantis š. m. spalio 11 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2E-752 „Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios“, UAB „Trakų energija“ 2018-10-11 įsakymu Nr. V-21 2018–2019 metų šildymo sezoną pradedama nuo š. m. spalio 11 d. Nuo šios datos bus pradėtos šildyti sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos, mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Kitiems centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams, šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas higienos normas. Vartotojai turintys teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, privalo nepažeisti nustatytų higienos normų.
Teisės aktais nustatyta, kad:
  1. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.
  2. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C.
  3. Savivaldybės patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės sprendimu.
  4. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali Civiliniame kodekse numatyta tvarka priimti sprendimą pradėti šildymą kitu metu savo nuožiūra, nepažeisdami nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės  Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo eiliškumą.
  5. Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
  6. Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.


Atgal.