Naujienlaiškis

Naujienos



Kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie naudingąjį buto plotą?

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse įtvirtinta vartotojo pareiga teikti šilumos tiekėjui duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, ir atsakomybė už klaidingų duomenų pateikimą.

Valstybinė kainų ir energetikos kotrolės komisija (toliau - Komisija), išnagrinėjusi vartotojų ir vieno iš šilumos tiekėjo ginčą, pasisakė, kad šilumos tiekėjas teisingai skirsto šilumą daugiabučiame name, kiekvienam butui priskirdamas šilumos kiekį pagal vartotojų ar jų atstovų pateiktus duomenis apie patalpų plotus. 

Komisija, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, pasisakė, kad šilumos tiekėjas kiekvienam butui priskyrė naudingąjį plotą pagal jo turimus duomenis, kuriuos jam pateikė pastato administratorius, o vėliau – bendrijos pirmininkas. Kiekvienu atveju šilumos tiekėjas, gavęs duomenis apie pasikeitusį patalpų plotą, minėtus patikslinimus vertino ir šilumos energiją pastate skirstė pagal patikslintus duomenis.    

Komisija taip pat primena, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse įtvirtinta vartotojo pareiga teikti šilumos tiekėjui duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, ir atsakomybė už klaidingų duomenų pateikimą. Esant šilumos tiekėjo ir valdytojo (bendrijos pirmininko ar administratoriaus) susitarimui – valdytojo pareiga teikti duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti. Teisės aktai nenumato šilumos tiekėjo pareigos rinkti, tikslinti duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti.

Tiesioginė nuoroda į Komijos pranešimą:
https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2018-metai/2018-rugsejis/2018-09-17/kas-atsakingas-kad-silumos-tiekejas-turetu-teisingus-duomenis-apie-naudingaji-buto-plota.aspx;



Atgal.