Naujienlaiškis

Naujienos2018-05-28 UAB „Trakų energija“ patvirtino Bendrąsias asmens duomenų tvarkymo taisykles

2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-9 UAB „Trakų energija“ direktorius patvirtino UAB „Trakų energija“ Bendrąsias asmens duomenų tvarkymo taisykles. Šių taisyklių tikslas yra reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą UAB „Trakų energija“, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
Su UAB „Trakų energija“ Bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite susipažinti čia.


Atgal.