Naujienlaiškis

Naujienos2011-02-21 Trakams šiluma bus gaminama efektyviai

2011 Vasario 21 dieną Trakams šilumą tiekianti UAB „Prienų energija“ oficialiai paskelbė naujai rekonstruotos Trakų centrinės katilinės atidarymą. Trakų miesto centrinės katilinės rekonstrukcija buvo įtraukta į būtinųjų investicijų sąrašą pasirašant Koncesijos sutartį su Trakų rajono savivaldybe, kadangi senoji katilinė jau skaičiavo trisdešimtus metus. Be to, kasmet drastiškai didėjant dujų kainoms tokia neefektyvi ir susidėvėjusi katilinė Trakų, jau įgijusio ir kurorto satusą, miesto centre nebegalėjo būti nei ekonomiškai efektyviai, nei saugiai eksploatuojama.

Katilinės statyba jau baigta, panaudoti moderniausi šilumos gamybos įrengimai, kurie ypač taupiai ir efektyviai naudos kurą. Papildomai parengėme paraiškas ir gavome Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramą bei katilinėje įrengėme kondensacinius ekonomaizerius, kurių pagalba iš degimo produktų papildomai išgaunama šiluminė energija ir padidėja katilinės naudingo veikimo koeficientas. Nauji katilinės įrengimai užtikrins patikimą, nenutrūkstamą šilumos gamybą ir šilumą gamins 12%-15% efektyviau, sunaudojant kuo mažiau pastoviai brangstančių gamtinių dujų ir neteršiant aplinkos oro aplinkiniams gyventojams.

„Kitų kuro alternatyvų Trakų miestui pasiūlyti negalėjome dėl specifinės katilinės vietos, nes sklypas katilinei suprojektuotas nacionalinio parko teritorijoje, istorinio miesto senamiestyje, mažame sklype pačiame miesto centre tarp daugiabučių gyvenamųjų namų. Trakų miesto specialiąjame plane numatyta, kad šioje vietoje šiluma gali būti gaminama tik gamtinėmis dujomis kūrenamoje katilinėje. Panaudojome pačius efektyviausius įrenginius, bei papildomas priemones, kad šilumos gamyba Trakuose būtų ekonomiškai efektyvi ir kuo mažiau terštų aplinką, o tai ypač svarbu nes modernizuota katilinė turės tarnauti ilgus metus, o nuomos sutarčiai su mūsų bendrove pasibaigus liks Trakų savivaldybės ir visų gyventojų turtas.“ – teigė UAB „Prienų energija“ direktorius Vaidas Povilėnas.

Įgyvendintos priemonės leis žymiai sumažinti sunaudojamų gamtinių dujų kiekį, kuro sąnaudos 1 MWh pagaminti sumažės nuo 121,6 m3 iki 107 m3. Dėl efektyvesnio gamtinių dujų deginimo atmosferos teršimas CO, NOx dujomis sumažės atitinkamai 12,5% ir 6%, kas labai svarbu Trakų nacionalinio parko teritorijai ir gyventojams. Taip pat prognozuojama, kad per metus į atmosferą bus išmetama ženkliai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų.

Be to, katilinė bus pilnai automatinė, jai prižiūrėti nereiks pastoviai budinčio aptarnaujančio personalo, o tai per metus leis sutaupyti apie 100 tūkst. Lt. Taip pat katilinėje ženkliai sumažės ir remontų sąnaudos.

UAB „Prienų energija“, vykdydama įsipareigojimus Trakų rajono savivaldybei, įgyvendino stambiausią investiciją, kuriai finansuoti sunkmečiu esant ypač apsunkintomis galimybėms skolintis, paskolą suteikė Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Toliau vykdysime įsipareigojimus ir sieksime panaudoti visas galymybes investicijų sumai mažinti – jau parengėme ir kreipėmės dėl paramos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų būtiniems trasų modernizacijos projektams dalinai finansuoti.Atgal.