Naujienlaiškis

Naujienos2009-02-27 Karšto vandens pardavimo mokesčio išaiškinimas

2009 m. vasario 25 d. įvykusiame susitikime su Trakų rajono centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų atstovais buvo susitarta, kad bus pakartotinai paaiškinta dėl karšto vandens pardavimo mokesčio, pridedant pranešimą prie kiekvieno mokėjimo pranešimo.

Karšto vandens pardavimo mokestis – tai karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, jis apima karšto vandens apskaitos prietaisų kainą, jų įrengimą, remontą, metrologinę patikrą, priežiūrą, eksploatacijos eigoje sugedusių prietaisų pakeitimą naujais bei kitomis šių prietaisų eksploatacijos išlaidomis.

Karšto vandens apskaitos prietaisai jau pradėti keisti nuo praeitų metų gruodžio mėnesio. Per metus bus pakeista absoliuti dauguma prietaisų. Naujieji skaitikliai yra maksimaliai apsaugoti nuo mechaninio poveikio ir magnetinio lauko veikimo. Taip pat šie skaitikliai turi galimybę būti prijungti prie nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos. Atgal.