Naujienlaiškis

Klasifikuoti teisės aktai2017-06-13 Šilumos paskirstymo metodai

Metodų rengimo ir takymo taisyklės:

2004-11-11 O3-121

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo

Valstybės žinios: 2004-11-20 Nr. 168-6214
2013-10-16 O3-629

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 "Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2013-10-19 Nr. 110-5487
2015-03-04 O3-206

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03464

2016-06-13 O3-178

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16352

2017-06-13 O3E-238

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09970

Metodai Nr. 1 ir 2

2004-11-11 O3-122

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo

Valstybės žinios: 2004-11-17 Nr. 167-6172
2010-05-03 O3-74

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su Komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo

Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr. 52-2594
2010-11-18 O3-279

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 patvirtinto rekomenduojamo Metrologinio šilumos paskirstymo metodo Nr. 2 pakeitimo

Valstybės žinios: 2010-11-24 Nr. 138-7096
2011-07-18 O3-187

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2011-07-23 Nr. 95-4515
2015-03-04 O3-207

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03465
2016-06-13 O3-180

Dėl šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16354
2016-06-13 O3-181

Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-13, Nr. 2016-16341
2017-06-13 O3E-227

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09955
2017-06-13 O3E-228

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09958

Metodai Nr. 3 ir 4

2005-05-05 O3-19

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo

Valstybės žinios: 2005-05-12 Nr.60-2158; 2006-12-21 Nr.139 (atitaisymas)
2010-05-03 O3-74

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su Komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo

Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr.52-2594
2012-06-18 O3-158

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybės žinios: 2012-06-21 Nr.69-3586
2013-12-27 O3-760

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo

Teisės aktų registras: 2013-12-31, Nr. 2013-305
2015-03-04 O3-208

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03466
2016-06-13 O3-182

Dėl šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-15, Nr. 2016-16613
2016-06-13 O3-183

Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16355
2017-06-13 O3E-229

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09959
2017-06-13 O3E-230

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09960

Metodas Nr. 5

2005-07-22 O3-41

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo

Valstybės žinios: 2005-07-30 Nr. 92-3456
2013-02-15 O3-33

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2013-02-20 Nr. 19-963
2015-03-04 O3-205

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03462
2016-06-13 O3-184

Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-13, Nr. 2016-16343
2017-06-13 O3E-231

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09962

Metodas Nr. 6

2005-12-30 03-86

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo

Informaciniai pranešimai: 2006-01-06 Nr.1-14
2010-07-27 O3-135

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtinto rekomenduojamo Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 pakeitimo

Valstybės žinios: 2010-08-03 Nr. 92-4902
2011-09-30 O3-275

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr. 120-5701
2012-10-16 O3-316

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2012-10-20 Nr. 122-6188
2013-11-21 O3-697

Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2013-11-29 Nr. 122-6241
2015-03-04 O3-204

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03461
2016-06-13 O3-185

Dėl šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-15, Nr. 2016-16611
2017-06-13 O3E-232

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09963

Metodas Nr. 7

2007-02-19 O3-14

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo

Informaciniai pranešimai: 2007-02-23 Nr.15-193
2016-06-13 O3-186

Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16356
2017-06-13 O3E-233

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09964

Metodas Nr. 8

2007-06-21 O3-45

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo

Valstybės žinios: 2007-06-28 Nr. 71-2828
2016-06-13 O3-187

Dėl šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16604
2017-06-13 O3E-234

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09965

Metodas Nr. 9

2008-08-01 O3-97

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Komisijos rekomenduojamo Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo

Valstybės žinios: 2008-08-12 Nr. 92-3682
2013-08-27 O3-349

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo" pakeitimo

Valstybės žinios: 2013-08-31 Nr. 92-4639
2016-06-13 O3-188

Dėl šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-15, Nr. 2016-16612
2017-06-13 O3E-235

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09966

Metodas Nr. 10

2010-06-11 O3-103

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas: Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo

Valstybės žinios: 2010-06-23 Nr. 73-3737
2015-03-04 O3-203

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2015-03-06, Nr. 2015-03460
2016-06-13 O3-177

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Teisės aktų registras: 2016-06-13, Nr. 2016-16340
2016-06-13 O3-179

Dėl šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo

Teisės aktų registras: 2016-06-14, Nr. 2016-16353
2017-06-13 O3E-236

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-177 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09967
2017-06-13 O3E-237

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų registras: 2017-06-13, Nr. 2017-09969


Atgal.