Naujienlaiškis

Klasifikuoti teisės aktai2011-10-21 Daugiabučių administravimas

Šioje skiltyje pateikiami teisės aktai reglamentuojantys daugiabučio namo savininkų bendrijų veiklą, daugiabučio namo, kuriame neįkurta savininkų bendrija bendrosios dalinės nuosavybės administravimo tvarką.


Civilinis kodeksas reglamentuoja naudojimosi daugiabučio namo bendrąja daline nuosavybe tvarką:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (aktuali redakcija)

 


Daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą reglementuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas:

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

 


Daugiabučių namų, kuriose neįkurtos DNSB, bendrų patalpų priežiūrą atlieka administratoriai:

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai

 

 Atgal.