Naujienlaiškis

Gamybos rodikliaiVadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:

  •  Trakų rajono šilumos gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):

2021 m. vasario mėnesio rodikliai

2021 m. sausio mėnesio rodikliai

2020 m. gruodžio mėnesio rodikliai

2020 m. lapkričio mėnesio rodikliai

2020 m. spalio mėnesio rodikliai

2020 m. rugsėjo mėnesio rodikliai

2020 m. rugpjūčio mėnesio rodikliai

2020 m. liepos mėnesio rodikliai

2020 m. birželio mėnesio rodikliai

2020 m. gegužės mėnesio rodikliai

2020 m. balandžio mėnesio rodikliai

2020 m. kovo mėnesio rodikliai

2020 m. vasario mėnesio rodikliai

2020 m. sausio mėnesio rodikliai

2019 metų rodikliai

2018 metų rodikliai

2017 metų rodikliai

2016 metų rodikliai

2015 metų rodikliai

2014 metų rodikliai

 

Papildoma informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

* Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 129.14. papunktį prieš šildymo sezono pradžią parengti šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su savivaldybe