Naujienlaiškis

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimas


2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Trakų energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.
 
Šiuo susitarimu UAB „Trakų energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais šiuo grafiku ir apimtimi:
 

Eil. Nr.
Švietimo ir konsultavimo priemonės pavadinimas Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis Planuojama vartotojų tikslinė grupė Planuojamas vartotojų tikslinės grupės dydis
 Planuojamos išlaidos, tūkst. Eur
2017 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2017 sausis – 2017 gruodis  Vartotojai 370
 2,1
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2017 sausis – 2017 gruodis  Vartotojai 3702
 11,0
 3. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2017 sausis – 2017 gruodis Pastatai, atsiskaitantys pagal įvadinius šilumos apskaitos prietaisus 6
 2,6
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2017 sausis – 2017 gruodis  Vartotojai, kuriems šiluma išdalinama pagal šilumos paskirstymo metodus 455
 12,0
2018 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2018 sausis – 2018 gruodis  Vartotojai 370
 3,1
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2018 sausis – 2018 gruodis  Vartotojai 3702
 11,0
 3. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2018 sausis – 2018 gruodis Pastatai, atsiskaitantys pagal įvadinius šilumos apskaitos prietaisus 6
 2,6
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2018 sausis – 2018 gruodis  Vartotojai, kuriems šiluma išdalinama pagal šilumos paskirstymo metodus 430
 11,5
2019 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2019 sausis – 2019 gruodis  Vartotojai 370
 3,2
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2019 sausis – 2019 gruodis  Vartotojai 3702
 12,0
 3. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2019 sausis – 2019 gruodis Pastatai, atsiskaitantys pagal įvadinius šilumos apskaitos prietaisus 6
 2,6
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2019 sausis – 2019 gruodis  Vartotojai, kuriems šiluma išdalinama pagal šilumos paskirstymo metodus 420
 12,0
2020 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2020 sausis – 2020 gruodis  Vartotojai 370
 3,5
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2020 sausis – 2020 gruodis  Vartotojai 3702
 12,5
 3. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2020 sausis – 2020 gruodis Pastatai, atsiskaitantys pagal įvadinius šilumos apskaitos prietaisus 6
 3,0
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2020 sausis – 2020 gruodis  Vartotojai, kuriems šiluma išdalinama pagal šilumos paskirstymo metodus 420
 13,0