Kainos ir tarifai2015-03-25 Paslaugų kainos nuo 2015-04-01

UAB „PRIENŲ ENERGIJA“ INFORMACINIS PRANEŠIMAS

UAB „Prienų energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija““,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2014 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.O3-962 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3-148 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ nustatymo“ nuo 2015 m. balandžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:

1. Šilumos kainas (su PVM): Kaina su 9 proc. PVM* Kaina su 21 proc. PVM  Mato vnt.
1.1. Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

9,14

31,57

10,15

35,04

euro ct/kWh

ct/kWh

1.1.1.

Pastovioji dedamoji

2,04

7,03

2,26

7,80

euro ct/kWh

ct/kWh

1.1.2.

Kintamoji dedamoji

7,10

24,54

7,89

27,24

euro ct/kWh

ct/kWh

 1.2. Dvinarės kainos dalis:

1.2.1.

Pastovioji dedamoji

14,90

51,45

16,54

57,11

Eur/kW

Lt/kW

1.2.2.

Kintamoji dedamoji

7,10

24,54

7,89

27,24

euro ct/kWh

ct/kWh

 1.3. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

1.3.1.

Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis)

1,92

6,64

-

-

Eur/mėn.

Lt/mėn.

1.3.2.

Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis)

-

-

21,31

73,57

Eur/mėn.

Lt/mėn.

1.3.3.

Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

0,24

0,84

0,27

0,93

euro ct/kWh

ct/kWh

1.4. Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji:

-0,09

-0,29

-0,10

-0,33

euro ct/kWh

ct/kWh

2. Karšto vandens kainas (su PVM): 
2.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose:

8,89

30,72

-

-

Eur/m3

Lt/m3

2.1.1.

Pastovioji dedamoji

0,49

1,71

-

-

Eur/m3

Lt/m3

2.1.2.

Kintamoji dedamoji

8,40

29,00

-

-

Eur/m3

Lt/m3

2.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

-

-

9,18

31,76

Eur/m3

Lt/m3

2.2.1.

Pastovioji dedamoji

-

-

0,54

1,90

Eur/m3

Lt/m3

2.2.2.

Kintamoji dedamoji

-

-

8,64

29,86

Eur/m3

Lt/m3

* Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams - 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB „Prienų energija“ administracijaAtgal.