Kainos ir tarifai2014-12-29 Paslaugų kainos nuo 2015-01-01

UAB „PRIENŲ ENERGIJA“ INFORMACINIS PRANEŠIMAS

UAB „Prienų energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija““, 2013 m. gegužės 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-115 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų UAB „Prienų energija“ nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 dienos nutarimu Nr.O3-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų ir turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3-148 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ nustatymo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:

1. Šilumos kainas (su PVM): Kaina su 9 proc. PVM* Kaina su 21 proc. PVM  
1.1. Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

32,90

9,53

36,51

10,57

ct/kWh

euro ct/kWh

1.1.1.

Pastovioji dedamoji

6,39

1,85

7,09

2,05

ct/kWh

euro ct/kWh

1.1.2.

Kintamoji dedamoji

26,51

7,68

29,42

8,52

ct/kWh

euro ct/kWh

 1.2. Dvinarės kainos dalis:

1.2.1.

Pastovioji dedamoji

46,62

13,50

51,75

14,99

Lt/kW

Eur/kW

1.2.2.

Kintamoji dedamoji

26,51

7,68

29,42

8,52

ct/kWh

euro ct/kWh

 1.3. Šilumos pardavimo kaina pasirinktinai:

1.3.1.

Gyventojams (butui)

5,57

1,61

-

-

Lt/mėn.

Eur/mėn.

1.3.2.

Kitiems vartotojams

-

-

67,72

19,61

Lt/mėn.

Eur/mėn.

1.3.3.

Už suvartotą šilumos kiekį

0,76

0,22

0,85

0,25

ct/kWh

euro ct/kWh

2. Karšto vandens kainas (su PVM): 
2.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose:

31,56

9,14

-

-

Lt/m3

Eur/m3

2.1.1.

Pastovioji dedamoji

1,71

0,50

-

-

Lt/m3

Eur/m3

2.1.2.

Kintamoji dedamoji

29,85

8,64

-

-

Lt/m3

Eur/m3

2.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

-

-

32,63

9,45

Lt/m3

Eur/m3

2.2.1.

Pastovioji dedamoji

-

-

1,90

0,55

Lt/m3

Eur/m3

2.2.2.

Kintamoji dedamoji

-

-

30,73

8,90

Lt/m3

Eur/m3

* Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams - 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB „Prienų energija“ administracijaAtgal.