Naujienlaiškis

Veikla ir investicijosUAB „Akmenės energija“ nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. trisdešimčiai metų išsinuomojo Akmenės rajono šilumos ūkį. Vadovaujantis šilumos ūkio nuomos sutartimi ir su Akmenės rajono savivaldybe suderintu investicijų grafiku, UAB „Akmenės energija“ investicijų į Akmenės rajono šilumos ūkį dėka:

2016 metų spalio mėnesį atlikta Akmenės miesto Ligoninės katilinės rekonstrukcija, kurios metu vietoje 26 metus eksploatuojamų katilų sumontuoti 2 nauji dujiniai katilai, iš kurių vienas – kondensacinis. Rekonstrukcijos vertė – 78,8 tūkst. eurų be PVM. Ji atlikta iš bendrovės nuosavų lėšų. Ši investicija užtikrina patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą, gamtinių dujų suvartojimo mažinimą bei išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą.

2015 – 2016 m. šildymo sezonui rekonstruota Kruopių miestelio katilinė, kurioje 2 nauji kietojo kuro katilai pakeitė susidėvėjusius katilus. Rekonstrukcijos vertė – 8,0 tūkst. eurų be PVM (bendrovės nuosavos lėšos). Ši investicija užtikrina patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vieninteliam šilumos vartotojui – Kruopių pagrindinei mokyklai.

2015 – 2016 metų šildymo sezonui pastatyta biokuro katilinė Ventos mieste su 2,5 MW galios biokuro katilu ir kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendra šios investicijos į Akmenės rajono centralizuoto šilumos tiekimo ūkį suma – 1122,52 tūkst. eurų. Projektui „Biokuro katilinės Ventos g. 26 A, Ventoje, Akmenės rajone statyba“ finansuoti panaudota iki 521,17 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

2013 metais užbaigtas projektas „Katilinės, Stadiono g. 3A Akmenėje, Akmenės rajone, rekonstravimas“. Rekonstrukcijos metu vietoj stipriai korozijos pažeisto senojo kamino buvo pastatytas naujas kaminas ir sumontuoti du kondensaciniai ekonomaizeriai. Taip padidintas energijos gamybos efektyvumas, kadangi papildomai panaudojama dūmuose esanti šiluma. Projektui įgyvendinti skirta 424,0 tūkst. Lt be PVM, iš kurių 207,9 tūkst. Lt sudaro LAAIF subsidija.

2012 metų liepos mėnesį užbaigtas dar vienas projektas – „Katilinės, įrengiant katilams Nr.1 ir Nr. 2 kondensacinius ekonomaizerius, Ventos g. 26A Ventos m. Akmenės rajone rekonstravimas“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), skyręs 333,04 tūkst. Lt subsidiją projektui įgyvendinti. Bendra įgyvendinto projekto vertė – 603,0 tūkst. Lt be PVM. Projekto įgyvendinimas prisidės ir prie oro taršos mažinimo. Taip pat svarbu, kad bus sutaupoma iki 71,4 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus, kas leis palaipsniui dar šiek tiek sumažinti Akmenės rajono gyventojų išlaidas šildymui.

2011 m. lapkričio mėnesį UAB „Akmenės energija“ baigė įgyvendinti projektą „Katilinės Naujojoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas biokuro naudojimui“. Projekto vertė 8,22 mln. Lt. LR Ūkio misterija skyrė 4,11 mln. litų ES paramos lėšų iš 2007 – 2013 m. programos.

2007 – 2008 metais, gavus ES Struktūrinių fondų 5,7 milijonų litų paramą, pakeista 8 km pasenusių šilumos trasų naujomis bekanalėmis Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose ir Papilės miestelyje.

2004 metais pastatyta 15,6 MW Naujosios Akmenės Centrinė Žalgirio katilinė.

2002 – 2003 metais panaikintos grupinės boilerinės ir sumontuoti centralizuoti šilumos punktai Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose ir Papilės miestelyje.

2001 – 2005 metais pakeista 5,6 km pasenusių šilumos trasų naujomis bekanalėmis, t. sk. 2003 m. 3,6 km šilumos trasų Naujosios Akmenės miesto Senamiesčio daugiabučių rajone.

2002 metais rekonstruotos ir automatizuotos Stadiono ir Ligoninės katilinės.

2002 metais rekonstruota Kruopių miestelio katilinė.

2001 metais pastatyta Ramučių kvartalinė katilinė.

Planuojamos (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijos į tinklų ir sistemų plėtrą:

2014 m. balandžio 24 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–96 suderino UAB „Akmenės energija“ 2013 metų faktines ir 2014 metų planuojamas investicijas.

2014 m. rugsėjo 8 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr. 03–785 suderino UAB „Akmenės energija“ 2013 metų faktines ir 2014 metų planuojamas investicijas.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–162 suderino UAB „Akmenės energija“ 2015 metų planuojamas investicijas.

2015 m. rugsėjo 24 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–180 pakeitė UAB „Akmenės energija“  2012–2017 metų investicijų planą.

2015 m. spalio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–200 suderino UAB „Akmenės energija“  2014 metų faktines investicijas.

2015 m. gruodžio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr. 03–667 suderino UAB „Akmenės energija“ 2014–2015 metų investicijas.

2015 m. gruodžio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–228 suderino UAB „Akmenės energija“  2016 metų planuojamas investicijas.

2016 m. gegužės 26 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–113 suderino UAB „Akmenės energija“  2015 metų faktines investicijas ir pritarė 2015 m. kovo 18 d. UAB „Akmenės energija“ eksploatuojamų šilumos ūkių atnaujinimo ir eksploatavimo sutarties Nr. SS-98 priedų pakeitimams.

2016 m. lapkričio 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr. 03–377 suderino UAB „Akmenės energija“ 2015–2016 metų investicijas. 

2016 m. lapkričio 24 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–217 suderino UAB „Akmenės energija“  2017 metų planines investicijas.

2017 m. gegužės 31 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T–103(E) suderino UAB „Akmenės energija“  2016 metų faktines investicijas ir pritarė 2015 m. kovo 18 d. UAB „Akmenės energija“ eksploatuojamų šilumos ūkių atnaujinimo ir eksploatavimo sutarties Nr. SS-98 priedų pakeitimams.