Naujienlaiškis

Vartotojo vadovasCentralizuotas šilumos tiekimas pradėtas naudoti nuo 1876 m. JAV. Šiuo metu centralizuotas šilumos tiekimas labai populiarus šaltesnio klimato šalyse: Skandinavijoje, Rytų ir Vidurio Europoje, Rusijoje. Tokį paplitimą nulėmė, visų pirma, saugumas ir patogumas vartotojui:

  • gyventojams nereikia rūpintis kuru, nereikia eksploatuoti šildymo įrenginių, todėl nėra jokios patalpų taršos,
  • gyventojams nekyla galimo gaisro ar sprogimo pavojai,
  • neužimamas naudingas patalpų plotas kuro deginimo įrenginiais,
  • mažesnės kapitalinės investicijos į patalpų šildymo įrangą.

Valstybiniu požiūriu yra ir kitų privalumų, pvz.: termofikacinėse elektrinėse, gaminant elektrą ir šilumą kartu, daug efektyviau panaudojamas kuras ir santykinai mažiau išmetama teršalų, o kai centralizuotam šilumos tiekimui naudojama šiluma gaunama kogeneraciniame cikle arba naudojant žemarūšį vietinį kurą, buitines atliekas, pramoninių procesų atliekamą šilumą, geoterminę šilumą, ženkliai mažėja importuojamo kuro kiekis, o kartu ir priklausomybė nuo šalių, iš kurių tas kuras importuojamas.

Lietuvoje centralizuotas šilumos tiekimas yra reguliuojama veikla. Šiai veiklai vykdyti reikalinga licencija bei dėl veiklos specifiškumo suteikiama monopolija tam tikroje teritorijoje.

Centralizuoto šilumos tiekimo reguliavimas vykdomas tiek valstybiniu, tiek savivaldybių lygmeniu. Šiai veiklai, šalia kitų visoms verslo bendrovėms taikomų įstatymų yra taikomas šilumos ūkio įstatymas bei gausybė specialių veiklą reglamentuojančių specialiųjų tvarkų ir nuostatų.

Centralizuotą šilumos tiekimą reglamentuojančių teisės aktų gausoje nelengva susigaudyti, todėl vartotojams parengėme šilumos vartotojo vadovą, kuriame galėsite sužinoti apie šilumos ir karšto vandens tiekimo bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros principus.

Panagrinėkime detaliau.