Naujienlaiškis

Naujienos2014-08-05 Dėl lengvatinio PVM taikymo tvarkos

Gerbiami vartotojai, primename, kad lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas tik šilumos energijai ir karštam vandeniui, tiekiamiems į gyvenamąsias patalpas. Pradėję patalpas naudoti kitai, negu gyvenamoji, paskirčiai, nedelsdami informuokite apie tai šilumos energijos tiekėją.
Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas nustato, kad „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti“ taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.
 
Lengvatinis tarifas galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad tuo atveju, jeigu gyventojai ar juridiniai asmenys gyvenamosios paskirties patalpas, kurioms tiekiama šilumos energija buvo apmokestinama taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, pradėjo naudoti kitokiai negu gyvenamoji paskirčiai, t. y. šiose patalpose įsteigė pavyzdžiui: parduotuves, klientų aptarnavimo salonus, viešbučius, motelius, poilsiui skirtas patalpas, biurus, administracines patalpas ir panašiai, ir apie tai nepranešė šilumos tiekimo įmonei, tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63 – 2243, toliau – MAĮ) 68 straipsnio nuostatomis, PVM tarifas tokiai patiektai šilumos energijai turi būti patikslintas. Šiuo atveju laikoma, kad į minėtas patalpas, kurios buvo naudojamos kitai negu gyvenamoji paskirtis, tiekiama šilumos energija buvo apmokestinta taikant neteisingą PVM tarifą.

VMI nustačius pažeidimo faktą, sąskaitos už patiektą šilumos energiją bus patikslintos (perskaičiuotos), pritaikant standartinį 21% tarifą už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

Pastaba: nepagrįstas mokėtinos PVM sumos sumažinimas gali užtraukti nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio baudą.


Atgal.