Naujienlaiškis

Naujienos2010-02-23 Biokuro katilinės projektas Akmenės rajone

Sėkmingai užbaigus Akmenės rajono centralizuotų šilumos tinklų rekonstrukciją, kurios metu naujomis bekanalėmis trasomis buvo pakeista didžioji dalis senų susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Naujosios Akmenės, Akmenės miestuose ir Papilės miestelyje, UAB „Akmenės energija“ tęsia Akmenės rajono šilumos ūkio modernizacijos darbus. Bendrovė rengiasi įgyvendinti projektą „Katilinės Naujoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas biokuro naudojimui“.

Pritarus UAB „Akmenės energija“ paraiškai ES paramai gauti, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skyrė iki 4,5 mln. litų ES paramos lėšų projektui finansuoti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Kitą dalį projekto lėšų bendrovei paskolins Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, finansuojantis E energija grupės investicinius energijos gamybos efektyvumo didinimo projektus.

Tiksli projekto vertė paaiškės atlikus viešuosius pirkimus tačiau planuojama, kad bendra investicijų suma Akmenės rajono centralizuoto šilumos tiekimo ūkį sudarys apie 9 milijonus litų.

Šiuo metu Akmenės rajone didžiausia centralizuotai tiekiamos šilumos dalis yra suvartojama Naujosios Akmenės centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Šilumos gamybai įmonė naudoja gamtines dujas, kurių kaina per pastaruosius metus ženkliai padidėjo, ir dėl kuro kainų šuolio pastaruosius dvejus metus, Akmenės rajone patvirtinta šilumos kaina yra viena didžiausių Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą ir įrengus katilinę su 5 MW galios biokuro katilu UAB „Akmenės energija“ galės diferencijuoti kuro panaudojimą šilumos gamybai ir ženkliai pakeisti kuro balansą, nes šilumos gamybai Naujosios Akmenės mieste bus naudojama apie 70 proc. vietinio biokuro ir 30 proc. gamtinių dujų. Tokiu būdu, šilumos gamybai panaudojant biokurą, atsiras galimybė sumažinti šilumos gamybos savikainos kuro dedamąją. Projekto įgyvendinimas taip pat svarbus ir ekologiniu požiūriu, kadangi įgyvendinus projektą į aplinką per metus būtų išmetama iki 5,5 tonų mažiau CO2.

Projekto įgyvendinimo darbus planuojama pradėti jau 2010 metų pavasarį.Atgal.