Naujienlaiškis

Kas esameUAB „E energija“ grupei priklausanti UAB „Akmenės energija“ nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. rūpinasi Akmenės rajono šilumos ūkiu, investuoja į ūkio modernizavimo projektus, tiekia šilumą ir karštą vandenį.

UAB „Akmenės energija“ laiku atlikti investiciniai projektai lėmė tai, kad nuo 2008 metų šilumos kaina rajone nuosekliai mažėjo, nebepasiduodama jokiems dujų kainos brangimams ir padidintam pridėtinės vertės mokesčiui. Kai kituose Lietuvos miestuose šilumos kaina augo, Akmenės rajono centralizuotos šilumos vartotojams kainos nuosekliai mažėjo.

Savalaikiai atliktos teisingos investicijos sukūrė tvarų ir ilgalaikį ekonominį efektą centrinės šilumos vartotojams. Tą liudija ir tarptautinis Akmenės šilumos ūkio modernizavimo projekto pripažinimas – 2011 metais UAB „Akmenės energija“ apdovanojo Europinė Euroheat&Power organizacija, vertinanti privačių ir valstybinių bendrovių bei bendruomenių įtaką energetikos sektoriuje ir nuveiktus darbus, efektyviai ir saugiai gaminant bei tiekiant energiją.

UAB „Akmenės energija“ eksploatuoja 7 katilines Akmenės rajone: 3 – Akmenėje, 1 – Naujojoje Akmenėje bei po vieną Papilėje, Ventoje ir Kruopiuose. Akmenės ir Papilės katilinės kūrenamos gamtinėmis dujomis, Naujosios Akmenės Žalgirio, Ventos ir Kruopių katilinėse naudojamas biokuras. Nuo 2015 m. šildymo sezono pradžios technologinio kuro struktūroje biokuras sudaro 56,2 procento, o gamtinės dujos 43,8 procento. Šilumos trasų ilgis, kurias bendrovė prižiūri ir kuriomis tiekia šilumą gyventojams, sudaro 20,6 kilometrų.

UAB „Akmenės energija“ gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bei Papilės ir Kruopių gyvenviečių gyventojams ir įstaigoms.

Šiuo metu UAB „Akmenės energija“ centralizuoto šilumos tiekimo veikloje dirba 48 darbuotojai.