Naujienlaiškis

Gamybos rodiklių ataskaita2020 m. kovo mėnuo

1. 2020 m. vasario mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis  5891 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis  5891 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis  0 MWh

2. 2020 m. balandžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)  1,96 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
  1. Gamtinės dujos
  2. Biokuras
  3. Malkinė mediena

 

31.2 %
68.5 %
0.3 %

3. Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

Laikotarpis

                                                         

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

 1.  2. 3. 4.
 2020 m. kovas 6119
6119
0
 2020 m. balandis 3685 3685 0
 2020 m. gegužė 1381 1381 0
 2020 m. birželis 1144 1144 0
 2020 m. liepa 1222 1222 0
 2020 m. rugpjūtis 1209 1209 0
 2020 m. rugsėjis 1237 1237 0
 2020 m. spalis 3550 3550 0
 2020 m. lapkritis 5505 5505 0
 2020 m. gruodis 6367
6367
0
 2021 m. sausis 6270 6270 0
 2021 m. vasaris 5891
5891 0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.

5. Per 2020 m. kovo mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

 Atgal.