Naujienlaiškis

Gamybos rodiklių ataskaita2019 m. spalio mėnuo

1. 2019 m. rugsėjo mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis  1237 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis  1237 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis  0 MWh

2. 2019 m. lapkričio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)  2,11 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
  1. Gamtinės dujos
  2. Biokuras
  3. Malkinė mediena

 

31.2 %
68.5 %
0.3 %

3. Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

Laikotarpis

                                                         

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

 1.  2. 3. 4.
 2019 m. spalis 3746
3746 0
 2019 m. lapkritis 5753
5753
0
 2019 m. gruodis 7326
7326 0
 2020 m. sausis 8207
8207
0
 2020 m. vasaris 6186
6186 0
 2020 m. kovas 6119
6119
0
 2020 m. balandis 3685 3685 0
 2020 m. gegužė 1381 1381 0
 2020 m. birželis 1144 1144 0
 2020 m. liepa 1222 1222 0
 2020 m. rugpjūtis 1209 1209 0
 2020 m. rugsėjis 1237 1237 0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.

5. Per 2019 m. spalio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

 Atgal.