Naujienlaiškis

Gamybos rodikliaiVadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:

  • Akmenės rajono šilumos šaltinių 2020 – 2021 metų šildymo sezono techninius parametrus (šilumnešio parametrų grafikai);
  • UAB „Akmenės energija“ gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):

2020 m. rugsėjo mėnesio rodikliai

2020 m. rugpjūčio mėnesio rodikliai

2020 m. liepos mėnesio rodikliai

2020 m. birželio mėnesio rodikliai

2020 m. gegužės mėnesio rodikliai

2020 m. balandžio mėnesio rodikliai

2020 m. kovo mėnesio rodikliai

2020 m. vasario mėnesio rodikliai

2020 m. sausio mėnesio rodikliai

2019 metų rodikliai

2018 metų rodikliai

2017 metų rodikliai

2016 metų rodikliai

2015 metų rodikliai

2014 metų rodikliai

 

Papildoma informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

PASTABA: Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG), pateikusių prašymus, nėra. Vadovaudamasi UAB „Akmenės energija“ šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo 5 ir 6 punktais, bendrovė, gavusi NŠG ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas rašytinį prašymą, per 15 dienų pateiks informaciją apie prisijungimo prie šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus bei bendrovės tinklapyje paskelbs informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygas.