Naujienlaiškis

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimas


2017 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Akmenės energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.
 
Šiuo susitarimu UAB „Akmenės energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais šiuo grafiku ir apimtimi:
 

Eil. Nr.
Švietimo ir konsultavimo priemonės pavadinimas Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis Planuojama vartotojų tikslinė grupė Planuojamas vartotojų tikslinės grupės dydis
 Planuojamos išlaidos, tūkst. Eur
2017 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2017 m. spalio 25 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 0
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2017 m. spalio 25 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 1
 3. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2017 m. spalio 25 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. 8 daugiabučiai, suvartojantys daugiausiai energijos 748
 3
2018 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759  0
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 1
 3. Informacijos skelbimas spaudoje
2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. Visi vartotojai 5759
0,4
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.  1; 2; 3 aukštų pastatai Akmenėje ir Ventoje
251
 2
2019 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 0
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 1
 3. Informacijos skelbimas spaudoje
2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. Visi vartotojai
5759
 0,4
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.  2; 3; 4 aukštų daugiabučiai Naujojoje Akmenėje 454
 2,5
2020 m.
 1.
Informacijos skelbimas interneto svetainėje

2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 0
 2. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje
2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.  Visi vartotojai 5759
 1
 3. Informacijos skelbimas spaudoje
2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. Visi vartotojai
5759
 0,4
 4. Konsultacijos atvykus pas vartotoją
2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.  Pastatų, turinčių daugiausiai vartotojų, 5-tukas Akmenės rajone 797
 3